Auto
schaduw

Afrekenen per kilometer

Onze dienstverlening

H4 is specialist in bedrijfsmobiliteit en dat gaat veel verder dan het faciliteren van een auto. De afgelopen jaren is de vervoersbehoefte veranderd van bezit naar gebruik: Delen is het nieuwe hebben! H4 Mobility is thuis in de mogelijkheden voor nu én de toekomst. Bedrijfsmobiliteit raakt namelijk altijd aan andere strategische vraagstukken binnen een organisatie. Denk hierbij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, medewerkerstevredenheid en kostenbesparing. Zodra dat helder is, worden er ook nieuwe mogelijkheden zichtbaar om mobiliteit te benutten. En dat hoeft echt niet meer te kosten. H4 ziet kansen voor mobiliteit, die meer opleveren dan enkel het vervoer van medewerkers.

Wij regisseren alle mogelijke vraagstukken op het gebied van bedrijfsmobiliteit, waarbij wij kunnen putten uit een breed scala van producten en diensten. En wij blijven ontwikkelen. Samen met partijen die dezelfde drive hebben!

Afrekenen per kilometer

H4 Mobility biedt een unieke oplossing, waarvan al 90% van onze klanten gebruik maakt: Betalen per kilometer. Hierbij koopt u een kilometerbundel in en betaalt u maandelijks een vast deel vooraf + een variabel deel achteraf. In het vaste deel zijn kosten opgenomen zoals houderschapsbelasting, verzekering en een deel van het onderhoud en de afschrijving. Het variabele deel wordt iedere maand bepaald aan de hand van de daadwerkelijk gereden kilometers van de voorgaande maand. Deze kilometers worden automatisch gegenereerd, hiervoor hoeft u zelf geen kilometerregistratie bij te houden. U betaalt dus voor het daadwerkelijke verbruik van de auto. Rijdt u een maand minder kilometers? Dan betaalt u ook minder. Uw mobiliteitskosten gaan zo gelijk op met uw omzet. Ook wordt u niet meer geconfronteerd met vervelende nacalculaties, die meestal na het afsluiten van het boekjaar op de deurmat vallen.

Infographic Betalen per kilometer

Automatisch een betrouwbare kilometerafrekening met H4IQ

Om het aantal gereden kilometers iedere maand te kunnen bepalen, maken wij gebruik van onze oplossing H4iQ. Onze techniek is gebaseerd op GPS en maakt het mogelijk om op ieder gewenst moment het exacte aantal gereden kilometers uit te lezen. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Een vernieuwende kijk op bedrijfsmobiliteit

Duurzaam ondernemen en tóch geld besparen? Het kan.