Persbericht

Deventer, 31 juli 2019 – Doelgroepenvervoer met elektrische voertuigen wordt door veel vervoerders als een grote uitdaging gezien. Met name het aanbod van elektrische (rolstoel)bussen is nog erg beperkt. H4 Mobility, onderdeel van de H4 Groep, heeft daar begin dit jaar met de introductie van 100% elektrische rolstoel/personenbussen, geschikt voor B-rijbewijs, verandering in gebracht. Zij is een van de weinige leveranciers van elektrisch doelgroepenvervoer in Nederland. De rolstoelbussen die momenteel op de weg zijn, en bestuurd mogen worden met een B-rijbewijs, rijden allen op fossiele brandstoffen. Een 100% elektrische variant is, vanwege het hoge eigen gewicht van de bus, niet geschikt voor een B-rijbewijs.  

De elektrische bus van H4 Mobility is volledig aangepast en ingericht om mensen in een rolstoel snel en veilig naar hun bestemming te brengen. De bussen zijn ingericht met een elektrische rolstoellift en bieden ruimte aan 4 rollers en de chauffeur. Of aan 7 reguliere zitplaatsen en de chauffeur (totaal 8). Zonder rolstoellift kunnen zelfs 9 personen in de auto plaatsnemen! Geen enkel ander 100% elektrisch voertuig kan zoveel mensen meenemen met een B-rijbewijs.

Geen bus rijbewijs nodig

Met name in sectoren waar veel met vrijwilligers gewerkt wordt en waar veelvuldig rolstoelbussen worden gebruikt, zoals in de zorg- maar ook in de taxisector, biedt deze rolstoelbus uitkomst! Niet alle vrijwilligers beschikken tenslotte over een bus rijbewijs.

Actieradius en laden

Zolang de laadinfrastructuur binnen de meeste Nederlandse gemeenten nog niet op orde is om dit type vervoer goed te faciliteren is de inzet van de elektrische rolstoelbussen momenteel nog niet voor elke vervoerder geschikt. Echter voor iedereen die binnen een actieradius van 150 kilometer per dag blijft is de rolstoelbus van H4 Mobility buitengewoon geschikt en kan er voor de markt uitgelopen worden, in plaats van erachteraan.

Elektrisch vervoer gaat de energietransitie ondersteunen

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. De Rijksoverheid zet al volop in op elektrisch vervoer en gemeenten zullen volgen. Sociaal- en duurzaam- vervoer is daar een onderdeel van. De eerste zorgorganisaties in Nederland (gaan) rijden met bussen van H4 Mobility. Binnen de gemeente Deventer rijdt inmiddels al enige tijd een volledig elektrische bus ter vervanging van de conventionele centrumlijn. Een bus die het vervoer in de binnenstad snel en voordelig verzorgt. Ook steeds meer organisaties vinden daarnaast maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer belangrijk en zien in dat er op dit terrein nog veel winst te behalen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Geerts, directeur H4 Groep, telefoon 0570-200999 of e-mail info@h4.nl.

H4 Mobility B.V. is specialist in mobiliteit en biedt alle mogelijkheden om een duurzame mobiliteitsketen op te zetten. Zo ontwikkelen wij slimme oplossingen in mobiliteit: vraag gestuurd, tegen lagere kosten én maatschappelijk verantwoord. H4 is bovendien pionier en kartrekker rondom de transitie in mobiliteit: van hebben naar delen. Het efficiënt en duurzaam inzetten van vervoer staat hierbij centraal.

www.h4mobility.nl