Privacy verklaring

Privacy & Gegevensbescherming

Rittenregistratiesystemen van de werkgever, maar ook systemen ingebouwd door H4 Mobility of het automerk, leggen allerlei gegevens vast die de wetgever als persoonsgegevens aanmerkt. Bijvoorbeeld kilometerstanden, snelheden, data, ritten en locaties. Daarom moet duidelijk zijn wat er precies wordt geregistreerd, wat er met de data gebeurt en wie er toegang heeft tot deze gegevens.

Privacyregeling

Sinds de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen ondernemingen zorgvuldiger om te gaan met persoonlijke gegevens en het voorkomen van het schenden van de privacy. Bij het gebruik van een rittenregistratiesysteem in de auto van de zaak, heeft u hier ook mee te maken.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken en vast te leggen met de berijder. Het is het meest logisch om dit te doen in een privacyregeling. Alleen een eenmalig toestemmingsformulier is niet voldoende. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald worden, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit. We hebben een privacy regeling voor u opgesteld die u onderstaand kunt downloaden.

Download privacyregeling

Verwerkersovereenkomst

Wanneer u als organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het vanuit de privacywetgeving verplicht om afspraken te maken over de verwerking van de gegevens. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Het document waarin de afspraken staan beschreven wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ genoemd die wij voor u beschikbaar stellen.

Let op: de verwerkersovereenkomst is pas rechtsgeldig wanneer u deze getekend aan ons retourneert naar info@h4mobility.nl

Download verwerkersovereenkomst